Akateeminen urheilublogi

perjantaina 8.2.2013

Arvi Pakaslahti: Mikä on maali?

Jani Hakkarainen

Jani Hakkarainen pohti tässä blogissa 8.6.2012 mielenkiintoisesti jalkapallon kontekstissa sitä, mikä on maali ja minkälaisten ehtojen täyttymistä maalin syntyminen edellyttää.

On kuitenkin mahdollista, että kysymykseen siitä mikä on maali, ei voi löytää kestävää tai vakuuttavaa vastausta. Tämä johtuu siitä, että maaleja ei tarkalleen ottaen ole ehkä edes olemassa. Tällä tarkoitan sitä, että on olemassa ehkä vain perspektiivistä (tai näkökulmasta) riippuvia maaleja. Näin ollen maalin syntyminen ei olisi koskaan perspektiivistä riippumatonta.

Itse olen taipuvainen kallistumaan sille kannalle, ettei perspektiivistä riippumattomia maaleja ole olemassa. Koen luontevammaksi ajatella, että perspektiivistä riippumattomien maalien sijasta on olemassa tilastollisia ja sääntöjenmukaisia maaleja. Näin ollen maaleja olisi olemassa tilastollisesta näkökulmasta katsottuna ja sääntöjen näkökulmasta katsottuna, mutta maaleja ei olisi olemassa missään perustavammassa tai ”syvemmässä” mielessä. Itse asiassa Regan Lance Reitsma ja Gregory Bassham (2008) ovat argumentoineet tämän suuntaisesti.

Tilastollisia maaleja ovat ne tapahtumat, jotka tuomarit ovat hyväksyneet maaleiksi ja jotka jäävät historian kirjoihin maaleina. Sääntöjenmukaisia maaleja taas ovat ne tapahtumat, joissa pallo on kokonaisuudessaan saatu ylittämään (tarkoituksella tai vahingossa) maaliviiva sääntöjenmukaisella tavalla.

On nähdäkseni varsin selvää, että maaleja on olemassa näissä kahdessa eri mielessä. Paljon epäselvempää on se, onko maaleja olemassa jossakin perustavammassa, perspektiivistä riippumattomassa, mielessä.

 

Lähteet

Reitsma, Regan Lance & Gregory Bassham (2008): “The Goal That Was and Wasn’t”, Think, Vol. 7, 79-84.

 

Kirjoittaja

Arvi Pakaslahti on urheilu- ja moraalifilosofi, joka tekee väitöskirjaa utilitarismista ja hyvinvoinnin jakautumiseen liittyvistä kysymyksistä. Hän on Turun yliopiston Julkisen valinnan tutkimuskeskuksen tutkimusasistentti ja jatkokoulutettava.